Thea har bara varit på inofficiella utställningar, se följande kritiker.