Flisdaelen's Fax

                                  " Fax´s resultat = blå text."

Mentalbeskrivare:
Anders Nyman

Godkänt skott

Genomfört MH

1a. KONTAKT, Hälsning

Avvisar kontakt med morrning och/eller bitförsök Undviker kontakt gemon att dra sig undan. Accepterar kontakt utan att besvara. Drar sig inte undan. Tar kontakt själv eller besvarar kontaktbesök  Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller.

1b. KONTAKT. Samarbete

Följer ej med trots upprepade försök att locka Följer med motvilligt.  Följer med , men är inte engagerade i testledaren. Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren. Följer med villigt, är överdrivet engagerade i testledaren, 
hoppar, gnäller, skäller.

1c. KONTAKT. Hantering

Avvisar med morrning och/eller bitförsök. Undviker, drar sig undan, eller söker stöd hos föraren. Accepterar hantering. Accepterar. Svarar med kontakt-
beteende
Accepterar, 
svarar med överdrivetkontakt-
beteende.

2a LEK 1. Leklust

Leker ej Leker ej men visar intresse. Startar  långsamt, blir aktiv, leker. Startar snabbt, leker aktivt. Startar mycket snabbt, leker mycket aktivt.

2b. LEK 1. Gripande

Griper ej Griper ej, nosar på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt,
hugger föremålet.

2c. LEK 1. Dragkamp

Griper ej. Griper försiktigt, släpper, håller, drar ej emot. Griper, drar emot, men släpper och tar om. Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper. Griper direkt med hela munnen,
rycker, drar emot tills testledaren släpper.

3a. JAKT. Förföljande

Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt
med hög fart.
Springer förbi
bytet. Kan vända.
Startar ej Startar men avbryter Startar eller springer långsamt. Kan öka farten. Fullföljer Startar med hög fart, målinriktad - bromsar in vid bytet. Startar direkt
med hög fart. Springer förbi
bytet. Kan vända.

3b. JAKT. Gripande

Nonchalerar bytet/springer
ej fram.
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i
minst 3 sek.
Nonchalerar bytet/springer
ej fram.
Griper ej, nosar på föremålet. Griper tveksamt eller med tidsfördröjning. Griper direkt, släpper Griper direkt. Behåller bytet i
minst 3 sek.

4. AKTIVITET

Är ouppmärksam, ointresserad, inaktiv. Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger. Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitets-
höjningar
Är uppmärksam, något orolig. Vandrar runt efter hand. Är orolig. Växlar snabbt aktiviteter.

5a. AVSTÅNDS LEK. Intresse

Engageras ej av figuranten. Ointresserad. Kontroll, avbrott kan förekommer Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök. Mycket intresserad. Vill iväg.
Upprepade startförsök.

5b. AVSTÅNDSLEK. Hot/Aggresivitet

Inga skall eller morrningar. Enstaka skall och/eller morningar under momentets första del. Enstaka skall och/eller morrningar under momentets första del Visar hotbeteenden, skall och morrningar under momentets första del. Visar hotbeteenden, skall och
morrningar
under momentets första del.

5c. AVSTÅNDSLEK Nyfikenhet

Går ej fram till figuranten. Går fram när figuranten pratar och bollar med föremålet. Går fram till den dolda men talande figuranten. Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tidsfördröjning. Går fram direkt
till figuranten
utan hjälp.

5d. AVSTÅNDSLEK. Leklust

Visar inget intresse. Leker ej men visar intresse. Leker, griper försiktigt, släpper, drar ej emot. Griper direkt. Kan släppa och to om.
Drar emot.
Griper direkt med hela munnen.
Drar emot,
släpper ej.

5e. AVSTÅNDSLEK. Samarbete

Visar inget intresse Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figuranten när denne är aktiv. Är aktiv med figuranten intresse även mot passiv figurant Uppmanar
passive
figuranten till fortsatt lek.

6a. ÖVERRASKNING. Rädsla

Stannar, kort stopp. Hukar sig och stannar. Gör
undanmanöver
utan att vända bort blicken.
Flyr högst 5 meter Flyr mer
än 5 meter.

6b. ÖVERRASKNING. Hot/Aggrisivitet

Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar
hotbeteenden och attacker som kan avslutas med bett.

6c. ÖVERRASKNING. Nyfikenhet

Går fram när föraren lägger ned overallen/går inte fram. Går fram när föraren sitter på huk o talar till overallen - lockar på hunden. Går fram till overallen när föraren står bredvid. Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet. Går fram till overallen
utan hjälp.

6d. ÖVERRASKNING. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge, eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två pasager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått
av rädsla eller
äkad rädsla efter samtliga passager.

6e. ÖVERRASKNING. Kvarstående intresse

Inget intresse för overallen. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med overallen vid två
eller fler pasager.

7a. LJUDKÄNSLIGHET. Rädsla

Stannar. Kort stopp Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken. Flyr högst 5 meter Flyr mer än
5 meter

7b. LJUDKÄNSLIGHET. Nyfikenhet

Går inte fram Går fram när föraren sitter på huk och talar till skramlet - lockar på hunden Går fram till skramlet när föraren står bredvid. Går fram till skramlet när föraren gått halva avståndet. Går fram till skramlet utan
hjälp.

7c. LJUDKÄNSLIGHET. Kvarstående rädsla

Ingen tempo-
förändring eller undanmanöver.
Liten båge eller liten tempoväxling, eller tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid första passagen. Minskat utslag vid andra passagen. Båge eller tempoväxling vid minst två passager utan minskad intensitet mellan tillfällena. Visar stort mått
av rädsla eller
ökad rädsla efter samtliga passager.

7d. LJUDKÄNSLIGHET. Kvarstående intresse

Inget intresse
för ljudkällan.
Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på ljudkällan vid minst två tillfällen. Biter i/lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i/leker med skramlet vid
två eller fler passager.

8a. SPÖKEN. Hot/aggrisivitet

Visar inga hotbeteenden. Visar enstaka hotbeteenden. Visar flera hotbeteenden under längre tid. Visar flera hotbeteenden och någon attack. Visar
hotbeteenden
och flera attacker.

8b. SPÖKEN. Kontroll

Enstaka kontroll därefter inget intresse/skärmar av sig. Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/
handlar mot spökena. Långa avbrott
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.
Kontrollerar/
handlar mot båda spökena under
hela momentet.

8c. SPÖKEN. Rädsla

Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avstånds-
reglering.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig i huvudsak bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr längre än kopplets längd.
Kan ta stöd av publiken eller
lämna platsen.

8d. SPÖKEN. Nyfikenhet

Går fram när föraren tagit av figurantens förklädnad. Går fram när föraren talar med figuranten/
lockar på hunden.
Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva avståndet. Går fram till
spöket utan hjälp.

8e. SPÖKEN. Kontakt

Avvisar eller undviker kontaktförsök. Accepterar kontakt - helt oengagerad, men drar sig inte undan. Besvarar kontakt när figurant bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontaktbeteende
mot figurant. Kan hoppa och gnälla

9a. LEK 2. Leklust

Leker ej Leker ej men visar intresse. Leker - startar långsamt men
blir aktiv.
Leker aktivt,
startar snabbt
Leker mycket
aktivt, startar mycket snabbt.

9b. LEK 2. Gripande

Griper ej. Griper ej direkt, nosar först på föremålet. Griper försiktigt eller nyper i föremålet. Griper direkt med hela munnen Griper direkt,
hugger göremålet
.

10. SKOTT

Visar ingen berördhet.
Snabb kontroll och sedan helt oberörd.
Avtagande kontroller under lek/passivitet. Därefter oberörd. Avtagande reaktioner på skotten/riktar intresse mot skytten/återgår till aktivitet/
passivitet.
Avbryter aktivitet/låser mot skytten. Kan ej återgå till lek/passivitet. Kvarstående oro
efter flera skott. Avbryter efter
tydliga flykttendenser/
avstår skott.