2008

Tokigheter


Stor Fax


Arbete.

Vinter.

Ren

Bära.

Hopp

7-12 månader
  
4-6 månader.

Vinter 0-6 månader.

Valp